2.5­လီတာ အင္ဂ်င္ (2AR-FE)

2.0­ လီတာ အင္္ဂ်င္ (6AR-FE)

ဆိုင္းထိန္း

ေပါင္းစပ္ၿပိဳင္ကားပံုစံေမာင္းႏွင္ျခင္း

Toyota New Global Architecture

ကလပ္မသုံးပဲ ဂီယာေျပာင္းႏိုင္ေစ ေသာ စတီယာရင္တြင္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳရသည့္ကိရိယာမ်ား

2.5­လီတာ အင္ဂ်င္ (2AR-FE)

2.5­လီတာ အင္ဂ်င္ (2AR-FE)

အမ်ားဆံုးပါဝါထြက္ရွိမႈ – 135kW/6000rpm
အမ်ားဆံုးအင္ဂ်င္ဆြဲအား – 235Nm/4100rpm

*2.5L ေမာ္ဒယ္

2.0­ လီတာ အင္္ဂ်င္ (6AR-FE)

2.0­ လီတာ အင္္ဂ်င္ (6AR-FE)

အမ်ားဆံုးပါဝါထြက္ရွိမႈ – 123kW/6500rpm
အမ်ားဆံုးအင္ဂ်င္ဆြဲအား – 199Nm/4600rpm

*2.0L ေမာ္ဒယ္

ဆိုင္းထိန္း

ဆိုင္းထိန္း

ခရီးရွည္ေမာင္းႏွင္သြားလာမႈမ်ားတြင္ေတာင္မွ သက္ေတာင့္သက္သာရွိရွိ ေကာင္းမြန္စြာလိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ေစရန္အျပင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ကားအေရွ႕ဘက္ရွိ MacPherson strut ႏွင့္ ေနာက္ညွပ္ ထိန္းႏွစ္ခုသည္ ကားေကြ႕ရာတြင္ တည္ၿငိမ္ေနေစၿပီး ယိမ္းယိုင္မႈ၊ တုန္ခါမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစမည့္ တေျပးညီ တည္ၿငိမ္ေသာ လိုက္ပါစီးနင္းျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈကို ေပးစြမ္းပါသည္။

ေပါင္းစပ္ၿပိဳင္ကားပံုစံေမာင္းႏွင္ျခင္း

ေပါင္းစပ္ၿပိဳင္ကားပံုစံေမာင္းႏွင္ျခင္း

ေလာင္စာဆီစားသက္သာေသာ ECO mode အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းသူအား ၿပိဳင္ကား ကဲ့သို႔ ေမာင္းႏွင္မႈကိုခံစားႏိုင္ရန္ အသစ္စက္စက္ SPORT mode ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

Toyota New Global Architecture

Toyota New Global Architecture

TNGA ပလပ္ေဖာင္းသည္ Toyota ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ သြက္လက္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းမႈတို႔ကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေမာင္းႏွင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ေပးေဆာင္ႏိုင္ေသာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ နည္းပညာကို လက္ေတြ႕ခံစားလိုက္ပါ။

တည္ၿငိမ္မႈ
တံခါးဖြင့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံုမ်ား၏အေနာက္တဝိုက္႐ွိ ခိုင္ခံလွေသာ ကြင္းတည္ေဆာက္မႈျဖင့္ ေျမဆြဲအားခံစားရသည့္ဗဟိုခ်က္နိမ့္ေသာပုံစံသည္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ရာ၌တည္ၿငိမ္မႈကို ေပးစြမ္းပါသည္။

သြက္လက္မႈ
ကားအေရွ႕ဘက္ရွိ MacPherson strut ႏွင့္ ေနာက္ညွပ္ထိန္းႏွစ္ခုသည္ ကားေကြ႕ရာတြင္တည္ၿငိမ္ေနေစၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိကာ သာလြန္ေကာင္းမြန္စြာလိုက္ပါစီးနင္း ႏိုင္ေစမည့္အျပင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ျမင္သာမႈ
Camry သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာျမင္ႏိုင္စြမ္းကိုေပးစြမ္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေလကာမွန္ေအာက္႐ွိကိုယ္ထည္အျမင့္ကိုေလ်ာ့ခ်ထားၿပီး ပါးလႊာေသာေ႐ွ႕ပိုင္းေထာက္တိုင္ႏွင့္ ပိုု႐ွည္ေသာျပတင္းေပါက္တို႔ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ကလပ္မသုံးပဲ ဂီယာေျပာင္းႏိုင္ေစ ေသာ စတီယာရင္တြင္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳရသည့္ကိရိယာမ်ား

ကလပ္မသုံးပဲ ဂီယာေျပာင္းႏိုင္ေစ ေသာ စတီယာရင္တြင္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳရသည့္ကိရိယာမ်ား

၎တို႔သည္ စတီယာရင္ႏွင့္တြဲလ်က္႐ွိၿပီး မိမိ၏လက္မ်ားကို စတီယာရင္ဘီးေပၚတြင္တင္ထားရင္း လက္ျဖင့္ အလိုလိုဂီယာေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

Close