ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ ေဘးကင္းေစေသာ ကားကိုယ္ထည္

ေလအိတ္မ်ား

အားေကာင္းလွသည့္ အခ်က္ျပမီးသီးႀကီးမ်ား

ေလာ့ခ္မက်ဘဲ ဘရိတ္ဖမ္းႏိုင္ေစေသာစနစ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း

ေတာင္တက္ရာတြင္ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း

ပါကင္ထိုးရာတြင္ကူညီေပးျခင္း

ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ ေဘးကင္းေစေသာ ကားကိုယ္ထည္

ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ ေဘးကင္းေစေသာ ကားကိုယ္ထည္

ယာဥ္တို္က္မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ ထြက္ရွိလာေသာစြမ္းအင္မ်ားကို လုံလုံေလာက္ေလာက္စုပ္ယူ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကားအေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဘာနက္တစ္ဝက္ပုံစံကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ အလြန္ေဘးကင္းေစမည္ျဖစ္သည္။

ေလအိတ္မ်ား

ေလအိတ္မ်ား

ယာဥ္ေမာင္းသူႏွင့္ လိုက္ပါစီးနင္းသူထိုင္ခုံ မ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမွ တားဆီးေပးေသာ ျဖည့္စြက္စနစ္ (SRS) ေလအိတ္မ်ား တပ္ဆင္ပါရွိသည္။
ထိုင္ခုံအားလုံးတြင္ အေရးေပၚေလာ့ခ္ခ် ေပးၿပီး ျပန္႐ုပ္သြင္းႏိုင္ေသာ 3 points ထိုင္ခုံခါးပတ္မ်ား ပါဝင္သည္။

အားေကာင္းလွသည့္ အခ်က္ျပမီးသီးႀကီးမ်ား

အားေကာင္းလွသည့္ အခ်က္ျပမီးသီးႀကီးမ်ား

LED-အမ်ိဳးအစား အားေကာင္းလွသည့္ အခ်က္ျပမီးသီးႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ယာဥ္ရပ္နားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အရွိန္ေလွ်ာ့သည့္အခါ ကားေနာက္ပိုင္းကို ပိုမိုသတိျပဳမိေစပါသည္။

ေလာ့ခ္မက်ဘဲ ဘရိတ္ဖမ္းႏိုင္ေစေသာစနစ္

ေလာ့ခ္မက်ဘဲ ဘရိတ္ဖမ္းႏိုင္ေစေသာစနစ္

ABS သည္ ဘရိတ္ဖမ္းလိုက္ေသာအခါတြင္ ဘီးေလာ့ခ္မက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တည္ၿငိမ္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း

အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားမွ ဘီးေခ်ာ္ျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိေသာအခါ အင္ဂ်င္ပါဝါႏွင့္ ဖရိတ္ဖမ္းအားတို႔ကို အေကာင္းဆုံးထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရွ႕ဘီး သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဘီးမ်ား ေခ်ာ္မထြက္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ေတာင္တက္ရာတြင္ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း

ေတာင္တက္ရာတြင္ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း

ေတာင္တက္ရာတြင္ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း (HAC) ေၾကာင့္ ဥပမာအားျဖင့္ မတ္ေစာက္ေသာေတာင္ကုန္းအားစတက္ေသာအခါတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေနာက္ျပန္မလိမ့္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။

ပါကင္ထိုးရာတြင္ကူညီေပးျခင္း

ပါကင္ထိုးရာတြင္ကူညီေပးျခင္း

ေမာင္းႏွင္သူကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယာဥ္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ကင္မရာမွျမင္ရသည့္ ကားအေနာက္ဘက္ ျမင္ကြင္းကို လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ျပသျခင္းျဖင့္ ေထာင့္မွန္ သို႔မဟုတ္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ပါကင္ထိုးေသာအခါ ေခ်ာေမြ႕စြာေနာက္ဆုတ္္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။

Close