ယာဥ္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္

EBD ပါေသာ ေျမျပင္အေနအထားစံု ABS ဘရိတ္စနစ္

LED ေရွ႕မီးမ်ား

SRS ေလအိတ္မ်ား

လမ္းသြားလမ္းလာ အကာအကြယ္စနစ္

Vehicle Stability Control (VSC)

ယာဥ္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္

Vehicle Stability Control သည္ ယာဥ္ေကြ႕ေနစဥ္ ေဘးဘက္သုိ႔ ဘီးေခ်ာ္ျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးၿပီး အင္ဂ်င္ ရုန္းအားကုိ သာမက တာယာ တစ္လံုးခ်င္းစီေပၚရွိ ဘရိတ္အုပ္အားကုိပါ အလုိအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းအေနျဖင့္ ယာဥ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။
စနစ္သည္ ရာသီဥတု၊ လမ္း ႏွင့္ ယာဥ္အေျခအေနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး မွန္ကန္စြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကားပုိင္ရွင္ လက္စြဲစာအုပ္ကုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

Multi-terrain ABS with EBD

EBD ပါေသာ ေျမျပင္အေနအထားစံု ABS ဘရိတ္စနစ္

ေျမျပင္အေနအထားစံု ABS ဘရိတ္စနစ္သည္ သဲႏွင့္ ဖုန္ အစရွိသည့္ လမ္းၾကမ္းေမာင္း အေျခအေနမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ေထာက္လွမ္းေပးၿပီး ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အေနအထားမ်ားအရ အေကာင္းဆံုး ABS ဘရိတ္စနစ္ကုိ အလုိအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္သစ္ တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ လမ္းမေပၚ ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ သာမန္ ABS ဘရိတ္စနစ္ ဖြင့္ထားသည့္အခါ EBD သည္ ယာဥ္ေပၚပါသူ/ခရီးသည္ ဝန္ မည္မွ်ရွိပါေစ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဘရိတ္အုပ္ႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးသည္။

စနစ္သည္ ရာသီဥတု၊ လမ္း ႏွင့္ ယာဥ္အေျခအေနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး မွန္ကန္စြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကားပုိင္ရွင္ လက္စြဲစာအုပ္ကုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

LED headlamps

LED ေရွ႕မီးမ်ား

LED ေရွ႕မီးမ်ားသည္ ညအခ်ိန္တြင္ အေကာင္းဆံုး ျမင္ႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

အလုိအေလ်ာက္စနစ္ပါသည့္ ေရွ႕မီးလံုးႀကီး
Automatic High Beam သည္ တူညီေသာ လမ္း သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေျပာင္းျပန္မွ သြားလာေနသည့္ အေရွ႕မွ ယာဥ္မ်ား၏ မီးအလင္းေရာင္မ်ားကုိ ေထာက္လွမ္းေပးၿပီး ညအခ်ိန္ ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ အေရွ႕ဘက္ ျမင္ကြင္းကုိ ေကာင္းစြာ ျမင္ရရန္ ေရွ႕မီးမ်ားကုိ မီးလံုးေသး သုိ႔မဟုတ္ မီးလံုးႀကီးအျဖစ္ အလုိအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။

စနစ္သည္ ရာသီဥတု၊ လမ္း ႏွင့္ ယာဥ္အေျခအေနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး မွန္ကန္စြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကားပုိင္ရွင္ လက္စြဲစာအုပ္ကုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

SRS Airbags

SRS ေလအိတ္မ်ား

ကား အ တြင္း ပိုင္း လုိက္ပါစီးနင္းသူမ်ားအတြက္ ယာဥ္တိုက္မႈ ကာကြယ္ေပးေသာ အဆင့္ျမင့္စနစ္တြင္ ထပ္ေပါင္း အကာအကြယ္စနစ္သံုး (Supplemental Restraint System) ႏွစ္ဆင့္ခံ ယာဥ္ေမာင္း ေလအိတ္/ေရွ႕ခန္းထုိင္ ခရီးသည္ ေလအိတ္ အပါအဝင္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေရွ႕ခန္းထုိင္ ခရီးသည္အတြက္ ဒူးကာ ေလအိတ္မ်ားအျပင္ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္း ျပတင္းေပါက္နံေဘးခံုတြင္ လုိက္ပါစီးနင္းသူမ်ားအတြက္ SRS ေဘးဘက္ႏွင့္ လိုက္ကာေလအိတ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

Pedestrian protection

လမ္းသြားလမ္းလာ အကာအကြယ္စနစ္

တုိက္မိေဆာင့္မိသည့္ ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးေသာ အေရွ႕ပုိင္း ကားစက္ဖံုး/ဘီးအကာ/ကုိယ္ထည္အကာတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

Close

ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာႏွင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေမာင္းႏွင္လိုက္ပါ။