ကားအေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

ကားေဘးဘက္ဒီဇိုင္း

ကားအေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေသာ အမိုးေပၚရွိအေျမွာင္းမ်ား

ေရွ႕မီးခြက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီး

ကားအေနာက္ဘက္ေပါင္းစပ္မီးခြက္

ကားအေနာက္ဘက္ရွိ စပြိဳင္လာ

ကားအျပင္ဘက္ ေနာက္ၾကည့္မွန္ (လွ်ပ္စစ္စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေခါက္သိမ္းႏိုင္ေသာ)

သတၱဳစပ္ဘီးေခြမ်ား

ကားအေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

ကားအေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

အေရွ႕အင္ဂ်င္ေလဝင္ေပါက္မွာ တံဆိပ္ျပားမွ ေရွ႕မီးသီးမ်ားအထိ ဆက္ေၾကာင္းမဲ့ ပံုစံ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ခရုန္းသတၱဳျပားအုပ္ထားသည့္ တန္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားကာ Rush ၏ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ အသြင္သ႑ာန္ကိုပံ့ပိုးအားျဖည့္ထားသည္။ေဒါင္လိုက္ေဖာင္းႂကြကားစက္ဖံုး ႏွင့္ ကားေအာက္ပိုင္းစက္ဖံုးမ်ားမွာ SUV ၏ေတာင့္တင္းမႈကို ပိုမိုထင္ရွားေစသည္။

ကားေဘးဘက္ဒီဇိုင္း

ကားေဘးဘက္ဒီဇိုင္း

ကား၏ ထုထည္ ေတာင့္တင္းမႈ ဟန္ကို အသြင္ဆန္းျပားသည့္ လိုင္းမ်ားျဖင့္ လွပေသ သပ္ေသာ အ႐ွိဳက္အဝိုက္တို႔က တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈဟန္ကိုသာမကပဲ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္မႈကိုလည္း ေပါင္းစပ္ထားေပးျပန္သည္။
        

ကားအေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

ကားအေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

ေဘးကိုယ္ထည္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားမွသည္ ကား၏ အေနာက္ပိုင္းအထိ တစ္ေျပးညီ တည္ ေဆာက္မႈအသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ အနားဆိုင္ေထာင့္ခ်ိဳးလိုင္းမ်ားမွာ တည္ျငိမ္မႈ ရသကို
အျပည့္အဝခံစားရေစသည္။

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေသာ အမိုးေပၚရွိ အေျမွာင္းမ်ား

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေသာ အမိုးေပၚရွိ အေျမွာင္းမ်ား

ဝန္စည္စလယ္မ်ားကို ကားအတြင္း၌တင္ေဆာင္ရန္မဆံ့သည့္အခါ အမိုးတြင္တစ္သားတည္းတပ္ဆင္ထားသည့္ေဘာင္တန္းမ်ား၌ ဝန္တင္စင္ငယ္ ကို
တပ္ဆင္ၿပီးတင္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

 

၄င္းတို႔ကပင္ ကား၏ တက္ၾကြေသာအျပင္ပိုင္းရုပ္သြင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။

ေရွ႕မီးခြက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီး

ေရွ႕မီးခြက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီး

LED ေရွ႕မီးခြက္မ်ား-
ပါဝါစားသက္သာေစေသာ LED ေရွ႕မီးခြက္မ်ားေၾကာင့္ ညအခ်ိန္သာမက အလင္းေရာင္နည္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ပါ ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

အေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီးမ်ား-
မီးခိုးေရာင္ေနာက္ခံေဘာင္ႏွင့္မီီးသီးအသံုးျပဳထားေသာအေရွ႕ဘက္ႏွင္းခြဲမီးသည္လည္း ယာဥ္ေမာင္း၏ အျမင္အာရံုကို ပိုမိုတိက်ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

ကားအေနာက္ဘက္ေပါင္းစပ္မီးခြက္

ကားအေနာက္ဘက္ေပါင္းစပ္မီးခြက္

ေရျပင္ညီအေနအထား သြယ္လ်ပါးလႊာေသာ LED-အမ်ိဳးအစား ကားအေနာက္ဘက္ရွိ ေပါင္းစပ္မီးခြက္မ်ားသည္ Rush ၏ သြက္လက္တက္ႂကြမႈကိုို ပိုမိုေပၚလြင္ေစသည္။

ကားအေနာက္ဘက္ရွိ စပြိဳင္လာ

ကားအေနာက္ဘက္ရွိ စပြိဳင္လာ

ကားအေနာက္ဘက္ရွိ အမိုးစပြိဳင္လာတြင္ အဆင့္ျမင့္ေပါင္းစပ္ LED မီးသီးမ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ ကားရပ္နားအခ်က္ျပမီးမ်ား ပါရွိသည္။

ကားအျပင္ဘက္ ေနာက္ၾကည့္မွန္ (လွ်ပ္စစ္ စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေခါက္သိမ္းႏိုင္ေသာ)

ကားအျပင္ဘက္ ေနာက္ၾကည့္မွန္ (လွ်ပ္စစ္ စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေခါက္သိမ္းႏိုင္ေသာ)

အေရာင္ထည့္ထားေသာကားအျပင္ဘက္ေနာက္ၾကည့္မွန္ကိုလွ်ပ္စစ္စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေခါက္သိမ္းႏိုင္သည္။

သတၱဳစပ္ဘီးေခြမ်ား

သတၱဳစပ္ဘီးေခြမ်ား

၁၇-လက္မ သတၱဳစပ္ဘီးေခြမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္သည္။

ျပန္
Close

ခန္႔ျငားလွပၿပီး ဘက္စုံအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင့္ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစမည့္ စြယ္စုံအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ SUV ကား။