1.3-လီတာ ႏွစ္လုံးတြဲ VVT-i ကင္မ္အင္ဂ်င္ (1NR-VE)

ဆိုင္းထိန္း

အက်ဥ္းဆုံး ေကြ႕ႏိုင္သည့္အခ်င္းဝက္

1.3-လီတာ ႏွစ္လုံးတြဲ VVT-i ကင္မ္အင္ဂ်င္ (1NR-VE)

1.3-လီတာ ႏွစ္လုံးတြဲ VVT-i ကင္မ္အင္ဂ်င္ (1NR-VE)

VVT-i ပါရွိသည့္ အင္ဂ်င္အသစ္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္သည္သာမက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္မႈမရွိေပ။
အင္ဂ်င္သည္ စြမ္းအားထြက္ရွိႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မား႐ုံသာမက လည္ပတ္ရာတြင္ အသံပိုမို ဆိတ္ၿငိမ္ၿပီး အင္ဂ်င္စြမ္းအားလည္း ပိုမိုအားေကာင္းကာ ေလာင္စာဆီ စားႏႈန္းလည္း သက္သာေစသည့္အျပင္ အိတ္ေဇာဓာတ္ေငြ႕ထြက္ရွိမႈလည္း ေလ်ာ့နည္းပါသည္။

အျမင့္ဆုံးထြက္ရွိႏႈန္း (SAE net) kW/rpm 71/6000
အျမင့္ဆုံးအင္ဂ်င္ဆြဲအား (SAE net) Nm/rpm 121/4200

ဆိုင္းထိန္း

ဆိုင္းထိန္း

AVANZA တြင္ MacPherson strut အေရွ႕ဘက္ဆိုင္းထိန္းႏွင့္ ေဘးဘက္အတံမ်ား ပါရွိသည့္ 5-ေနရာတြင္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြိဳင္စပရိန္အေနာက္ဘက္ ဆိုင္းထိန္း တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးနင္းရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈတို႔အတြက္ အလိုင္းမန္႔ႏွင့္ စပရိန္တေျပးညီ ၿဖစ္ေနျခင္းတို႔တြင္ အေသးစိတ္အဆင့္ျမွင့္တင္ထားပါသည္။

အက်ဥ္းဆုံး ေကြ႕ႏိုင္သည့္အခ်င္းဝက္

အက်ဥ္းဆုံး ေကြ႕ႏိုင္သည့္အခ်င္းဝက္

ဘီးအေျခရွည္လ်ားေသာ္လည္း AVANZA ၏ေကြ႕သည့္အခ်င္းဝက္မွာ 4.7 မီတာသာ ရွိကာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ သို႔မဟုတ္ ေကာက္ေကြ႕ေနေသာလမ္းမ်ားတြင္ပင္ အလြန္လြယ္ကူစြာ ေကြ႕ႏိုင္ေစပါသည္။

Close

ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေမာင္းႏွင္သူအတြက္ အလြန္တည္ၿငိမ္ၿပီး စီးနင္းရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ AVANZA ကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားပါသည္။