အျပင္ဖက္ဒီဇိုင္း

ေရွ႕မီးခြက္

ကားအေနာက္ပိုင္းရွိ ေပါင္းစပ္မီးခြက္

ေနေရာင္ေဖာက္ဝင္ႏိုင္ေသာ မွန္အမိုး

အျပင္ဖက္ဒီဇိုင္း

အျပင္ဖက္ဒီဇိုင္း

အျပင္ဖက္ဒီဇိုင္းကို စြဲမက္ဖြယ္ ၿပိဳင္ကားပံုစံျဖစ္သည့္အျပင္ အထင္ႀကီးဖြယ္ရာ ၿဖစ္ေအာင္ အသားေပးဖန္တီးထားသည္။ ေပၚလြင္ထင္ရွားသည့္သ႐ုပ္သကန္ေပၚေစရန္ ကိုယ္ထည္၏ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ေကာက္ေၾကာင္း အႏုစိပ္ တိုင္းကို ပိုမိုလွပစြဲမက္ဖြယ္ရာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ေရွ႕မီးခြက္

ေရွ႕မီးခြက္

ျမင္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းမြန္ေစရန္အျပင္ ည အခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ပင္ကို လကၡဏာေပၚလြင္ထင္ရွားေနေစရန္အတြက္ ေတာက္ပေသာေရွ႕မီးမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းသတိထားမိေစႏိုင္ေသာ ထင္းေနသည့္ ဒီဇိုင္းအျဖစ္ ဖန္တီးထားသည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

ကားအေနာက္ပိုင္းရွိ ေပါင္းစပ္မီးခြက္

ကားအေနာက္ပိုင္းရွိ ေပါင္းစပ္မီးခြက္

အပူဓာတ္မပါရွိပဲ အလင္းထုတ္လႊတ္ေပးေသာ အေနာက္ဘက္မီးခြက္မ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ကြဲျပားဆန္းသစ္ေသာခံစားမႈကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

ေနေရာင္ေဖာက္ဝင္ႏိုင္ေသာ မွန္အမိုး

ေနေရာင္ေဖာက္ဝင္ႏိုင္ေသာ မွန္အမိုး

က်ယ္ဝန္းေသာအေပါက္အ႐ြယ္အစားျဖင့္ ဟင္းလင္းပြင့္၊ လြတ္လပ္ေနေသာ ခံစားမႈရေစမည့္ သက္ေတာင့္ သက္သာရွိေသာ ကားအတြင္းခန္းကို ေပးေဆာင္ ထားပါသည္။
*2.5L ေမာ္ဒယ္အတြက္သာ

Close

၎၏တင့္တယ္လွပမႈကို ႐ႈျမင္ျမတ္ႏိုးၿပီး သြက္လက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေမာင္းႏွင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ သူမတူထူးကဲေသာ လိုက္ပါစီးနင္းရာ၌ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈတို႔ကို ခံစားလိုက္ပါ။ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆုံးဆီဒင္ကားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္လိုက္ပါ – သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ Camry ေမာင္းႏွင္မႈအေတြ႕အႀကံဳ စတင္ရရွိလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။