အေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

LED ေရွ႕မီး ႏွင့္ ေန႔အခ်ိန္လင္းမီးမ်ား

၁၇ လက္မ အလူမီနီယံဘီး

အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

အေနာက္ဘက္ ေပါင္းစပ္မီးမ်ား

TNGA ျမင္ႏိုင္စြမ္း – အျပင္ဘက္မွန္မ်ား

Front Design

အေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္း

ထင္ရွားေသာ ကားထုထည္ အလယ္ဗဟိုတည္ေနရာႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ထရာပီဇီယမ္ပံုသ႑ာန္ ရွဲလ္အနိမ့္တို႔က Corolla ၏ ခန္႔ထည္စြာတည္ရွိမႈကို ေပၚလြင္ေစသလို ေခ်ာမြတ္ေတာက္ေျပာင္ကာ ေဘးစြန္းေကြးေနေသာ ေရွ႕မီးမ်ားႏွင့္ အျပန္႔က်ယ္ေသာ ဘန္ပါေထာင့္ခ်ိဳးမ်ားကလည္း ယာဥ္၏ က်ယ္ဝန္းေသာ တည္ရွိမႈကို ပိုမိုထင္ရွားေစပါသည္။

LED Headlamps & Daytime Running Lights

LED ေရွ႕မီး ႏွင့္ ေန႔အခ်ိန္လင္းမီးမ်ား

အဆင့္ျမင့္ LED မီးနည္းပညာမ်ားက ညအခ်ိန္တြင္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။
LED Light Guide နည္းပညာသံုး ေန႔လင္းမီးႏွင့္ ခ႐ိုမီယံအလွဆင္ပစၥည္းတို႔က ထင္ရွားသည့္ Jႏွစ္ထပ္ပံုသ႑ာန္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

17-inch Aluminum Wheel

၁၇ လက္မ အလူမီနီယံဘီး

မည္းနက္ေတာက္ပၿပီး ေခ်ာမြတ္ေနေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲစမုတ္တံမ်ားက ဇိမ္ခံကားအသြင္ကိုသာမက ၿပိဳင္ကားအသြင္သ႑ာန္ကိုပါ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

Rear Design

အေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္း

က်ယ္ျပန္႔စြာ အစြန္းထြက္ေနေသာ အေနာက္ဘက္ေပါင္းစပ္မီးမ်ားႏွင့္ ဘန္ပါေထာင့္ခ်ိဳးမ်ား အဖ်ားရႈးသြားေသာ ကိုယ္ထည္ႏွင့္ တြဲဖက္လိုက္ေသာအခါ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ခန္႔ထည္သည့္ တည္ရွိမႈကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

Rear Combination Lamps

အေနာက္ဘက္ ေပါင္းစပ္မီးမ်ား

ခ႐ိုမီယံ နံပါတ္ျပားေဘာင္တန္းႏွင့္ multi-LED ေနာက္မီးတို႔ကို အတက္အက်ညီညီ ပံုေဖာ္ထားျခင္းက အႏုစိပ္ျပဳလုပ္ထားမႈကို ခံစားရေစၿပီး အထင္ႀကီးဖြယ္ရာ သြင္ျပင္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

TNGA Visibility- Outer mirrors

TNGA ျမင္ႏိုင္စြမ္း – အျပင္ဘက္မွန္မ်ား

အျပင္ဘက္မွန္မ်ားကို ႀတိဂံပံုေဘာင္ကြက္မွ တံခါးေဘာင္ကြက္သို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္အတြက္ အေရွ႕ ျပတင္းတိုင္ပတ္လည္တြင္ ျမင္ကြင္းကို ပိုမိုရွင္းလင္းေစပါသည္။

Close

ခိုင္ခံ့ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ကားဒီဇိုင္းက သြက္လက္တက္ႂကြတဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံကို ပံုေဖာ္ေပးမွာပါ

Product Video