ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသူမ်ား

ကန႔္သတ္ခ်က္ (၁) - ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ၇ ႏွစ္ေအာက္

ကန႔္သတ္ခ်က္ (၂) - ၈ - ၁၁ ႏွစ္

ကန႔္သတ္ခ်က္ (၃) - ၁၂ - ၁၅ ႏွစ္NATIONAL CONTEST

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကာလ

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔ မွစၿပီး ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိသူမ်ားအတြက္ဆုလက္ေဆာင္မ်ား

အထူးဆု
ပထမဆုရွင္ ၃ ေယာက္ထဲမွ တစ္ေယာက္အတြက္ : Apple Ipad 8 128GB (4G)


ပထမဆု
အုပ္စု၂ ခုမွ က်န္ရွိေသာအနိုင္ရသူမ်ားအတြက္ : Lenovo V130 Celeron 14inches


ဒုတိယဆု
အုပ္စု ၃ ခုလုံးမွ အနိုင္ရရွိသူမ်ားအတြက္ : Lenovo TAB 8inches


တတိယဆု
အုပ္စု ၃ ခုလုံးမွ အနိုင္ရရွိသူမ်ားအတြက္ : JBL Clip3 Portable Speaker

ဒိုင္လူႀကီးမ်ား

 • Mr. Hiroyuki Oide (HIRO)
  (Managing Director of
  TOYOTA MYANMAR CO.,LTD.)
 • Mr. Takeshi Abe
  (Managing Director of TTAS CO.,LTD.)
 • Mr. Touri Ueno
  (Managing Director of Toyota Taw Win,
  Hinthar Nezas Co.,Ltd.)
 • Mr. Yoshihiko Endo
  (Managing Director of Toyota Taw Win,
  Hinthar Nezas Co.,Ltd.)
 • Mr. Aye Zaw
  (Chairman of TTAS Co.,Ltd.)
 • Mr. Anupong Tansakul
  (Managing Director of Mingalar Motor CO.,LTD.)
 • Mr. Bryan Liew Mun Kong
  (General Manager of GW Lion Co.,Ltd.)
 • Mr. Zay Yar Aye
  (Artist)